Mit navn er Vibeke Mikkelsen. Jeg er uddannet cand. psych. I 1983 og er autoriseret og medlem af Dansk Psykologforening. Jeg er specialist i Børneneuropsykologi og supervisor- godkendt i 2000.

Jeg har en 1årig uddannelse i Systemisk Familieterapi og en 2 årig uddannelse indenfor kognitiv terapi. Jeg deltager løbende i kurser vedr. tests og behandling indenfor børne- unge- og voksenområdet.

 

Jeg har arbejdet i PPR, Århus Syd i 1986. Herefter har jeg arbejdet i 1987 – 2006 på Børne- og ungdomspsykiatrisk Hospital, Søndersøparken, Viborg, siden 1998 som ledende psykolog.

Jeg var på Social- og Familiecenter Syd, Viborg i en 10 mdrs. orlovsperiode, og senere arbejdede jeg i 2 år som autismekonsulent ved Specialrådgivningen, Blåkærgård, Viborg Amt.

Jeg har været privat praktiserende psykolog siden 2006.

 

Jeg har gennem ca. 25 år lavet børnesagkyndige undersøgelser for henholdsvis Statsforvaltningen og byret, landsret og højeste ret.

Jeg har lavet undersøgelser af forældrekompetencer for forskellige kommuner siden 2006.

 

Jeg har en bred erfaring vedrørende undersøgelser, rådgivning, behandling, supervision samt konsulentbistand.

 

Vibeke Mikkelsen

Specialist i Børneneuropsykologi

Autoriseret Cand. Psych.

Grønlandsvej 7, 8800 - Viborg.

Tlf.: 51 51 84 73

kontor@psykologhuset-viborg.dk